Na rynku od 2016 roku.

Kancelaria została utworzona w 2016 roku przez radcę prawnego Piotra Świerczyńskiego, wychodząc naprzeciw rosnącemu w regionie świętokrzyskim zapotrzebowaniu na rzetelne usługi prawnicze oraz solidną i profesjonalną obsługę prawną.

Kancelaria oferuje świadczenie wysokiej jakości usług prawniczych, przestrzegając wysokich standardów w zakresie merytorycznych kompetencji, zarządzania dokumentami, poziomu kultury w relacjach z klientami i zachowania poufności prowadzonych spraw.

Fundamentalne cele, do których zmierza działalność Kancelarii, to:

  • profesjonalizm w świadczeniu usług,
  • solidność w wykonywaniu zadań,
  • funkcjonalność i racjonalność ukazywanych rozwiązań.

Podjęcie zlecenia w zakresie świadczenia usług prawniczych bądź prowadzenia obsługi prawnej poprzedzone zostaje zawsze wnikliwym poznaniem specyfiki działalności Klienta oraz zrozumieniem Jego oczekiwań i potrzeb, co pozwala na wybór najbardziej praktycznych rozwiązań w danej sytuacji.

Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje.

Wierzyciel publicznoprawny jako uczestnik postępowania cywilnego – wybrane zagadnienia

Niniejszy artykuł przedstawia problematykę pozycji prawnej wierzyciela publicznoprawnego w szeroko pojętym postępowaniu cywilnym. Nie stanowi on kompleksowego opracowania…

Prawna instytucjonalizacja społeczeństwa obywatelskiego w prawie Unii Europejskiej

W skutek różnorodnych wydarzeń natury politycznej, historycznej i kulturalnej. Społeczeństwo obywatelskie to bowiem wynik określonego procesu dziejowego, niemniej…

Poradnik współpracy międzynarodowej

Pobierz

Gender w prawodawstwie Unii Europejskiej – szansa czy zagrożenie?

Od dłuższego już czasu wiele miejsca w dyspucie publicznej poświęca się tematowi gender oraz jego uregulowaniom unijnym, które…

Szybki kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego

Siedziba

Dr n. pr. Piotr Świerczyński Kancelaria Radcy Prawnego Prawo Nieruchomości

Budynek „VENTUS”, piętro III, nr lok. 18.
al. IX Wieków Kielc 4a lok. 18
25-516 Kielce

Telefon: 510 787 273
E-mail:  piotrswierczynski87@gmail.com

Dane do faktury

Dr n. pr. Piotr Świerczyński Kancelaria Radcy Prawnego Prawo Nieruchomości

ul. Łódzka 16
26-085 Miedziana Góra

NIP: 577-192-68-15
Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. 55 1050 1416 1000 0092 2805 8120