Piotr Świerczyński

Dynamiczny i kreatywny radca prawny, koordynujący obsługą prawną takich podmiotów jak: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie czy MRK POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Kielcach; pełniący funkcję komisarza wyborczego w kadencji 2018-2023; wykładowca i autor wielu publikacji; odznaczony wyróżnieniem Rady Wydziału absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwent studiów doktoranckich z zakresu prawa na WPiA UMCS w Lublinie; absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach; absolwent Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; zaangażowany w wykonywanie swoich czynności zawodowych, śmiało podejmujący trudne wyzwania w obszarze sporów i analiz prawnych, komunikatywny i elokwentny zarówno w mowie jak i w piśmie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej organów administracji publicznej, a także w przedmiocie usług prawniczych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz szeroko pojętego procesu inwestycyjnego. Ekspert w zakresie prowadzenia tzw. spraw egzekucyjnych toczonych tak według procedury sądowej jak i administracyjnej.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim w zakresie komunikacji oraz analizy dokumentacji.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe pozyskiwał w następujących placówkach:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
  • Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach;
  • Kancelaria Radców Prawnych Grumowie i Procko S.C. w Kielcach;
  • Starostwo Powiatowe w Kielcach;
  • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach;
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze;
  • Stowarzyszenie i Fundacja „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach
  • Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC w Kielcach.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, prawa procesowego administracyjnego oraz cywilnego.

Beata Cedro- Łosak

Absolwentka prawa i ekonomii ze specjalizacją ekonomika inwestycji i nieruchomości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Były pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, od 2014 roku radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym i rodzinnym, obsługuje jednostki samorządu terytorialnego. Pracuje m.in.  jako radca prawny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 2016 jest Sekretarzem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach.