dr. n. pr. Piotr Świerczyński

Radca prawny, dysponujący wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, innych jednostek sektora finansów publicznych, deweloperów, generalnych wykonawców i podwykonawców;  pełniący funkcję komisarza wyborczego w kadencji 2018-2023; doświadczony wykładowca, moderator wielu szkoleń i autor licznych publikacji; odznaczony wyróżnieniem Rady Wydziału absolwent prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, absolwent studiów doktoranckich z zakresu prawa na WPiA UMCS w Lublinie; absolwent aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach; absolwent Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; zaangażowany w wykonywanie swoich czynności zawodowych, śmiało podejmujący trudne wyzwania w obszarze sporów i skomplikowanych analiz prawnych, komunikatywny i elokwentny zarówno w mowie jak i w piśmie.

Posiada bogate doświadczenie w obszarze usług prawnych z zakresu obrotu nieruchomościami oraz szeroko pojętego procesu inwestycyjnego.

Doświadczony ekspert w dziedzinie postępowania administracyjnego, prawa nieruchomości, prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

W latach 2017-2022 pełniący funkcję koordynatora radców prawnych w obsługiwanych organach administracji publicznej.

Obdarzony zaufaniem przez wielu klientów zarówno tych indywidualnych jak i przedsiębiorców. Doświadczony w reprezentowaniu klientów w procesach inwestycyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwolenie na budowę, w postępowaniach zasiedzeniowych, uwłaszczeniowych i wieczystoksięgowych.

Posługuje się językiem angielskim i niemieckim w zakresie komunikacji oraz analizy dokumentacji.

Doświadczenie zawodowe nabył w następujących placówkach:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
 • Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach;
 • Kancelaria Radców Prawnych Grumowie i Procko S.C. w Kielcach;
 • Starostwo Powiatowe w Kielcach;
 • Prokuratura Regionalna w Krakowie;
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach;
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach;
 • Zakład Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach;
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze;
 • SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie;
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Lublin
 • Stowarzyszenie i Fundacja „Nadzieja Rodzinie” z siedzibą w Kielcach;
 • Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC w Kielcach;
 • Ośrodek Innowacji Edukacyjnych Bartosz Drozd w Tarnowie.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i międzynarodowego.